Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72

tel. 91 4661000

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOo

Szczecin, ul. Piotra Skargi 9 -11

tel. 91 8105800

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

Szczecin, ul. Mączna 4
tel. 91 8806250

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. T. Sokołowskiego PAM Klinika Psychiatrii

Szczecin, ul. Broniewskiego 24 /26

tel. 91 4540653

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

tel. 91 4253000

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Skłodowskiej-Curie

Szczecin, ul. Arkońska 4

tel. 91 8139000

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego

Szczecin, ul. Sokołowskiego 11

tel. 91 4427200